У К Р А Ї Н А

ШИРОКОГРЕБЕЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

10.07.2013 року                                                        18 сесія 6 скликання

Про місцеві податки і збори

    Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні» 21.05.1997року № 280/97-ВР (зі змінами), Закону України «Про засади державної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003р. №1160-ІV(зі змінами), Податковим кодексом  України від 02.12.2010 року № 2755- VІ та з метою поповнення доходної частини місцевого бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Широкогребельської сільської ради такі податки і збори:

 - податок  на нерухоме майно,  відмінне  від  земельної ділянки;

- єдиний податок;

- збір за впровадження  деяких видів  підприємницької діяльності;

- туристичний збір (не обов’язковий збір).

2. Затвердити положення по місцевих податках і зборах (додатки №1,2,3,4).

3.Затвердити ставки єдиного податку.

4.Встановити  термін подачі розрахунків по місцевим  податкам  і зборам 1 рік.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та цін (Олексієву Т.М.)

Сільський голова                                                                        В.Г.Ящук

  

                                                                                                           Додаток 1

                                                                              до рішення  18  сесії 6 скликання

                                                                           Широкогребельської сільської ради

                                                                                                від 10.07.2013 р.

                                                              ПОЛОЖЕННЯ

                                     про  податок на нерухоме майно, відмінне від

                                                           земельної ділянки.

1.      Загальні положення.

    Податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки   встановлюється  відповідно до  розділу 1 ст.10 п.10.1 та ст.265 розділу ХП  «Місцеві податки та збори»  Податкового кодексу України   від 02 грудня 2010р. №2755-УІ.

2.      Платники податку.

Платниками податку є  фізичні та  юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

   Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової         нерухомості у спільній частковій або сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.      Об’єкт оподаткування.

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

4.      База оподаткування.

          Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості  фізичних та юридичних осіб.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

У разі наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

5.      Пільги із сплати податку.

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи-платника податку, зменшується:

а) для квартири -  на 120кв.м;

б)для житлового будинку – на 250кв.м.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості , у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому законом порядку, або за вибором такого платника до будь-якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

6.  Ставка  податку.

Ставки  податку встановлюється сільською радою в таких розмірах  за 1кв.метр житлової площі  об’єкта житлової нерухомості:

  - для квартир, житлова площа, яких не перевищує 240кв.метрів, та житлових будинків, житлова площа, яких не перевищує 500 кв. метрів, ставка податку становить  1%  від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року;

           - для квартир, житлова площа яких перевищує 240кв.метрів, та  житлових будинків житлова плаща, яких перевищує 500кв.метрів, ставка податку становить 2,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня  звітного (податкового) року.

7.Податковий період.

Базовий податковий  (звітний) період дорівнює календарному року.

8.Порядок обчислення суми податку.

Обчислення суми податку  з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної  податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

Платники податку –юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня  звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію.                 

9.Порядок сплати податку.

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

10.  Строки сплати податку.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б)юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 Секретар сільської ради                                         Г.В.Разборська

                                 

Україна

Широкогребельська сільська  рада

Вінницького району                               Вінницької області

 

Рішення

10.07.2013р.                                                           18 сесія  6 скликання

            Про ставки єдиного податку

          Відповідно до п.24 ст.43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, у зв’язку із введенням в дію з 01.01.2012р. Закону № 4014-УІ від 04.11.11р. “По внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності”   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити ставки земельного податку для фізичних осіб – підприємців відповідно до всіх видів підприємницької діяльності, які не суперечать чинному законодавству:

для першої групи платників єдиного податку – 10% розміру мінімальної           заробітної плати;

для другої групи платників єдиного податку –20% розміру мінімальної заробітної плати.

2.  Дане рішення набирає чинності з 01.01.2014 року.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Широкогребельської  сільської ради.

Сільський голова                                              В.Г.Ящук

 

                                                                                           Додаток 2

                                                                            до рішення  18  сесії 6 скликання

                                                                           Широкогребельської сільської ради

                                                                                       від 10.07.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ 

про  єдиний  податок

1.    Загальні  положення

    1.1.Спрощена  система  оподаткування, обліку та  звітності – особливий  механізм  справляння  податків  та  зборів,  що  встановлює  заміну  сплати  окремих  податків  та  зборів  на сплату  єдиного  податку  у  відповідності  до  норм  Податкового  кодексу  України.

    1.2.Фізична  особа – підприємець  може  самостійно  обирати  спрощену  систему   оподаткування,  якщо  така  особа  відповідає  вимогам  прописаним   у  Податковому  кодексі   України   та  зареєстрована  платником  єдиного  податку.

2.  Платники  податку

Платниками  єдиного  податку  в  Широкогребельській  сільській  раді  є  суб’єкти  малого  підприємництва  - фізичні  та  юридичні  особи   з  податковою  адресою у  межах  Широкогребельської  сільської  ради,  які  відповідають  вимогам   спрощеної  системи  оподаткування,  обліку  та  звітності,  і  які,  при  цьому,   у порядку,  визначеному  статтею  298 – 299 Податкового  кодексу  України, самостійно   обрали даний  спосіб  оподаткування  доходів  та  отримали свідоцтва  платника  єдиного  податку.

2.1.Суб”єкти  господарювання(фізичні  особи – підприємці),  які  застосовують  спрощену  систему  оподаткування,  обліку та  звітності,  поділяються  на  такі  групи  платників  єдиного  податку :

2.1.1.Перша  група – фізичні  особи – підприємці,  які  не використовують  працю найманих  осіб, здійснюють  виключно  роздрібний  продаж  товарів  з  торговельних  місць  на  ринках  та/або провадять  господарську  діяльність  з  надання побутових   послуг  населенню  і  обсяг   доходу  яких  протягом  календарного  року  не  перевищує  150 000гривень;  

2.1.2.Друга  група – фізичні  особи – підприємці,  які  здійснюють господарську  діяльність  з надання   послуг,  у  тому  числі   побутових, платникам  єдиного  податку та/або  населенню, виробництво  та/або продаж  товарів, діяльність у  сфері  ресторанного  господарства,  за умови,  що  протягом  календарного  року  відповідають  сукупності  таких критеріїв:

       а)не  використовують  працю  найманих   осіб або  кількість  осіб,  які  перебувають  з  ними  у  трудових  відносинах,  одночасно  не  перевищує  10 осіб;

       б)обсяг  доходу  не  перевищує 1 000 0000гривень.

       Дія  цього  підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб – підприємців,  які  надають  посередницькі  послуги з  купівлі, продажу,  оренди та  оцінювання  нерухомого  майна.

2.2.При  розрахунку  загальної  кількості осіб,  які  перебувають у  трудових  відносинах  з  платником  єдиного  податку – фізичною  особою,  не  враховуються наймані  працівники,  які  перебувають у  відпустці у  зв’язку з  вагітністю  і  пологами  та  у  відпустці  по  догляду  за  дитиною  до  досягнення  нею  передбаченого  законодавством  віку.

2.3. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку :

2.3.1.Суб”єкти господарювання (фізичні  особи – підприємці), які  здійснюють :

1) діяльність  з  організації, проведення  азартних  ігор;

2) обмін  іноземної  валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж  підакцизних товарів (крім  роздрібного  продажу паливно – мастильних  матеріалів в  ємкостях  до  20 літрів та  діяльності  фізичних  осіб, пов’язаної  з  роздрібним  продажем  пива  та  столових  вин);

4) видобуток, виробництво,  реалізацію  дорогоцінних металів і дорогоцінного  каміння, у тому  числі органогенного  утворення;

5) видобуток, реалізацію  корисних  копалин;

6) діяльність  у сфері  фінансового  посередництва,  крім  діяльності у  сфері  страхування,  яка  здійснюється  страховими  агентами, визначеними  Законом  України “Про  страхування”,  сюрвейєрами, аварійними  комісарами  та  аджастерами,  визначеним  розділом   ІІІ Податкового  Кодексу;

7) діяльність  з  управління  підприємствами;

8) діяльність  з надання  послуг  пошти  та  зв’язку;

9) діяльність  з  продажу  предметів  мистецтва  та  антикваріату,  діяльність  з  організації  торгів (аукціонів)  виробами  мистецтва  та  антикваріату;

10) діяльність   з  організації, проведення  гастрольних  заходів; 

2.3.2.фізичні  особи  - підприємці,  які  здійснюють  технічні  випробування  та  дослідження (група 74.3 КВЕД  ДК 009: 2005), діяльність у сфері аудиту;

2.3.3. фізичні  особи  - підприємці,  які  надають  в  оренду  земельні  ділянки, загальна  площа  яких  перевищує 0,2 гектара, житлові  приміщення, загальна  площа  яких  перевищує  100квадратних  метрів,  нежитлові  приміщення (споруди, будівлі)  та/або їх  частини,    загальна  площа  яких  перевищує  300 квадратних  метрів;

2.3.4.фізичні особи – нерезиденти;

2.3.5. суб’єкти  господарювання,  які  на  день  подання  заяви  про  реєстрацію  платником  єдиного  податку  мають  податковий  борг,  крім безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної  сили (форс – мажорних обставин)

3. Об’єкт  оподаткування

3.1.Об”єктом  оподаткування  є  доходи  платника  податку,  отримані  ним  від  провадження  підприємницької  діяльності,  які  обкладаються  єдиним  податком.

4.Ставки  та  порядок  обчислення  податку.

     Широкогребельською  сільською  радою  встановлюються  ставки  єдиного  податку  для  першої  і  другої груп платників.

 4.1.Для  першої  груп  платників  встановлюються  ставки  єдиного  податку  у  розмірі  від  8 до 10 відсотків розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої  законом  на  1 січня  податкового  (звітного)  року, з  розрахунку  на  календарний  місяць.

4.2.Ставки  єдиного  податку  для  другої  групи платників  встановлюються  у  межах  від  10  до  20 відсотків  розміру  мінімальної  заробітної  плати,  встановленої  законом  на  1 січня податкового (звітного)   року,  з  розрахунку  на  календарний місяць.

4.3. У  разі  здійснення  платниками  єдиного  податку  першої  та  другої  груп кількох  видів  господарської  діяльності  застосовується   максимальний  розмір  ставки  єдиного  податку,  встановлений  для  таких  видів господарської  діяльності.

5.Податковий  (звітний ) період

5.1.Податковим  (звітним) періодом  для  платників  єдиного  податку  першої  групи  є календарний рік.

  Податковим  (звітним ) періодом  для  платників  єдиного  податку  другої  - четвертої  груп  є  календарний  квартал.

 5.2.Особливості  визначення   початку  та  закінчення  податкового  періоду  у  різних  випадках  передбачені   пунктами   294.2 – 294.7  статті 294  Податкового  кодексу  України.

6. Порядок  нарахування  та  строки  сплати єдиного  податку

6.1.  Платники    єдиного  податку  першої  та  другої  груп  сплачують  єдиний  податок  шляхом  здійснення  авансового  внеску  не  пізніше  20 числа  (включно)поточного  місяця.

Такі  платники  єдиного  податку  можуть  здійснити  сплату  єдиного  податку  авансовим   внеском  за  весь  податковий (звітний) період (квартал, рік),  але  не  більш  як  до  кінця  поточного  звітного  року.

У  разі   якщо  сільська  рада  приймає  рішення,  щодо  зміни  раніше встановлених  ставок єдиного  податку, єдиний  податок  сплачується  за  такими  ставками  у порядку  та  строки,   визначенні  підпунктом 12,3.4  пункту  12.3 статті 12 Податкового  кодексу  України.

6.2. Платники  єдиного  податку третьої  та  четвертої  груп  сплачують  єдиний  податок протягом  десяти  календарних  днів  після  граничного  строку  подання   податкової декларації  за  податковий ( звітний)  квартал.

6.3.Платники  єдиного  податку    першої та  другої  груп,  які  не  використовують  працю   найманих  осіб, звільняються  від  сплати  єдиного  податку  протягом  одного  календарного  місяця  на  рік  на  час  відпустки,  а  також  за  період  хвороби, підтвердженої копією  листка( листків)  непрацездатності,  якщо  вона триває  30 календарних  і  більше  календарних  днів.

6.4.Єдиний  податок, нарахований за  перевищення  обсягу  доходу, сплачується  протягом  десяти  календарних  днів  після  граничного  строку  подання  податкової декларації  за  податковий (звітний)  квартал.

6.5.У разі  припинення  платником    єдиного податку  провадження  господарської   діяльності   податкові  зобов’язання  із  сплати  єдиного  податку  нараховуються  такому  платнику до  останнього  дня  (включно)  календарного  місяця,  в  якому  до  органу  державної  податкової  служби  подано  заяву  щодо  відмови від  спрощеної  системи  оподаткування  у  зв’язку  з  припиненням  провадження   господарської  діяльності.

7.Ведення  обліку  і  складення  звітності  платниками  єдиного  податку.

Платники  єдиного  податку  першої  та  другої  груп  та  платники  єдиного  податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.

Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджується Міністерством фінансів України.

Платники єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів та витрат за формою та в порядку, що встановлені Міністерством фінансів України.

Платниками єдиного податку четвертої групи використовують  дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статті 44 Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду. Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, та /або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, уразі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пункті 2.2 цього Положення, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

Платники єдиного податку другої – четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Форма податкової декларації платника єдиного податку, визначених пунктами 6.4 і 6.5 цього розділу, встановлюється центральним органом державної податкової служби за погодженням з Міністерством фінансів України.

Порядок складання декларації визначений пунктами 296.2, 296.7 статті 296 Податкового кодексу України.

Платники єдиного податку першої – третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

8.Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів:

1)податку на прибуток підприємств;

податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в 2)результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3)податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293,3 статті 293 Податкового кодексу України;

4)земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5)збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

6)збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Нарахування, сплата та подання звітності з податків і зборів інших, ніж зазначені у пункті 7. цього розділу, здійснюються платниками єдиного податку в порядку та розмірах, встановлених Податковим кодексом України.

Платник єдиного податку виконує передбачені Податковим кодексом України функції податкового агента у разі нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фізичних осіб доходів на користь фізичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивільно-правових відносинах.

9.Відповідальність платника єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

                    Секретар сільської ради                                         Г.В.Разборська

 

                                                                                                   Додаток  3

                                                                              до рішення  18  сесії 6 скликання

                                                                          Широкогребельської сільської ради

                                                                                                  від 10.07.2013 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності.

1.      Загальні положення

Збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності встановлюється згідно Податкового кодексу України від 02.12. 2010р. № 2755-УІ.

2.Платники збору

Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи – підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів (роздрібна торгівля, оптова торгівля, громадське харчування;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним КМУ;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

3.Ставка збору

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільською радою з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року, визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг встановлюється в розмірі 0,1 від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року.

  Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в розмірі 0,3 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року.

  Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить в розмірі 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року.

   Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

Для використання грального автомата (грального автомата «кран-машина», грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) – розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року;

Для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір у 2 рази від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року за кожний гральний жолоб (доріжку);

Для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - в розмірі мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013року за кожний стіл для більярда;

Для проведення інших оплатних розважальних ігор – розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

   Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року щорічно.

   Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить в розмірі 0,02 від мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2013 року.

 Ставки збору округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

4.Строк та порядок сплати податку

Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) – збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями – за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг – за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

г)здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

5.Строки слати збору:

а) за провадження торгівельної діяльності з придбанням короткотермінового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності з придбанням торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

 Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

  Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

6.Строк дії торгового патенту

  Строк дії торгового патенту і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

   Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

   Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

 

             Секретар сільської ради                                         Г.В.Разборська

 

 

                                                                                                 Додаток   4

до рішення 18 сесії 6 скликання

Широкогребельської сільської  ради

                                                                                                від 10.07.2013р.

ПОЛОЖЕННЯ

про  туристичний збір

І.Загальні  положення.

     Туристичний збір встановлюється у відповідності зі ст.10,ст..268Податкового  кодексу України  №2755-УІ від 02.12.2010р.ч.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» .

2. Платники збору.

 1) Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Широкогребельської сільської ради та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

2) Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають в с. Широка Гребля;

б) прибули у відрядження;

 в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

д) учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

3. Ставка збору.

Ставка збору встановлюється в розмірі 0,5 відсотка до бази справляння збору.

4. База справляння збору.

 Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в визначених місцях за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

5. Податкові агенти.

Справляння збору може здійснюватися:

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно - курортними закладами;

б) квартирно – посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами – підприємцями, які уповноважуються сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

6. Особливості справляння збору.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку(квитанції) на проживання

                    7.  Порядок сплати  збору.

   Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

   Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28 (29) включно)

   Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента туристичного збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням підрозділу.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської  ради                                       Г.В.Разборська

 

             

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж